1. Aanmelding voor cursussen is uitsluitend via de website mogelijk.
 2. Indien er onvoldoende cursisten zijn aangemeld voor een cursus, behoudt KynoService zich het recht voor om een cursus te annuleren of te verplaatsen naar een later tijdstip, waarbij eventuele reeds betaalde cursusgelden zullen worden gerestitueerd of meegenomen naar de latere datum.
 3. Als een les uitvalt door ziekte van de instructeur, door weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden dan is restitutie van die les niet mogelijk. Er zal gezocht worden naar een inhaalmogelijkheid, dit kan op een andere dag dan de cursisdag zelf vallen. Mocht er geen inhaalmogelijkheid gevonden worden dan vervalt de hele les. 
 4. Inschrijving voor een cursus verplicht u tot betaling van het cursusgeld.
 5. Er kan slechts worden afgezien van de verplichting tot betaling indien daarvoor naar oordeel van de hondenschoolhouder bijzondere omstandigheden zijn aan te voeren en na overleg.
 6. Restitutie van het cursusgeld bij voortijdse beëindiging , tussentijdse beëindiging of gedeeltelijk niet volgen van een cursus is niet mogelijk.
  • Uitzondering in overleg
 7. Bij verhindering verzoeken wij u dit van tevoren te melden. 
 8. Loopse teven worden na overleg toegelaten tijdens de lessen.
 9. U bent verplicht bij de eerste les het vaccinatieboekje van de hond te tonen. Honden die niet tijdig of onvolledig zijn gevaccineerd kunnen niet worden toegelaten tot de cursus. Wij accepteren ook een titerbepaling van de dierenarts.
 10. Bij besmettelijke ziektes zoals oormijt, kennelhoest, bacteriële infecties e.d. dient u contact op te nemen met de hondenschool.
  U kunt pas weer deelnemen aan de cursus als u hond weer gezond is verklaard door uw dierenarts.
 11. Honden dienen bij het betreden en verlaten van het terrein aangelijnd te zijn.
  Honden mogen alleen los van de lijn indien de instructeur daar toestemming voor geeft.
 12. Honden mogen aan de lijn geen contact met elkaar hebben.
 13. Bij de sportieve cursussen worden toestellen gezamenlijk, dus door alle cursisten die deelnemen in de groep, opgebouwd aan het begin van de les en weer opgeruimd aan het eind van de les.
 14. Aangeraden wordt uw hond goed uit te laten voor de les. Mocht er desondanks toch een ongelukje gebeuren op het trainingsterrein, dan dient u dit zelf op te ruimen. Zakjes zijn in ruime mate aanwezig op de hondenschool. Er staan diverse vuilnisbakken op het terrein.
 15. U mag zich niet op privéterrein begeven.
 16. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor eventuele schade die u en/of uw hond veroorzaken aan andere cursisten, instructeur en/of deelnemende honden. Deelname is derhalve geheel voor eigen risico. Controleer uw AVP-verzekering (=AansprakelijkheidsVerzekering Particulieren).
 17. Het gebruik van slipkettingen en prikbanden en/of lichamelijke correcties zijn op de hondenschool niet toegestaan. Dit zal verwijdering van de cursus tot gevolg hebben zonder dat recht op restitutie van lesgeld bestaat.
 18. Tijdens de cursussen dient er gewerkt te worden met een goed passende halsband of tuig (Tuigen die "snoeren/slippen") zijn niet toegestaan) en een lijn van 1.80 – 2.00 meter (geen flexi-rollijn). Het gebruik van andere, dan door de hondenschool voorgeschreven halsbanden, riemen e.d. worden niet toegestaan.
 19. Tijdens de cursussen is het niet toegestaan te bellen (uitzondering in overleg) roken of alcoholhoudende dranken te nuttigen.

Door u aan te melden voor één van onze cursussen verklaart u bekend te zijn met onze HUISREGELS